Letalska sekcija

Vzletišče Kamnik se nahaja južno od mesta Kamnik, v ograjenem delu industrijske cone Duplica, ki je zelo dobro vidna iz zraka. Za ultralahka letala (ULN) je v uporabi SEVERNI ŠOLSKI KROG (steza 11 za pristajanje) z največjo višino letenja 2000 ft QNH, ali z višino, ki je predhodno dogovorjena s kontrolo prometa Letališča Brnik. Vzletišče je enostransko, steza za pristajanje 11, in steza za vzletanje 29. Jugovzhodno od vzletišča je visokonapetostni daljnovod z višino stebrov do 35 metrov. Vzletišče se nahaja znotraj kontroliranega zračnega prostora (CTR) letališča Brnik, zato se strogo upošteva Navodilo za uporabo vzletišča, ki povzema izjeme, ki so predpisane s Sporazumom s kontrolo zračnega prometa.

 

Vzletišče služi izključno dejavnostim članov Letalskega kluba Kamnik. Tako člani kluba kot gostujoči uporabniki morajo biti prehodno seznanjeni z Navodili za uporabo vzletišča Kamnik, preden jim je dovoljena dejavnost na vzletišču. Za letenje v območju uporabe vzletišča Kamnik je obvezna uporaba radijske postaje. Vsi zrakoplovi, ki uporabljajo vzletišče morajo imeti radijsko zvezo s Stolpom Brnik na frekvenci 118.005 MHz.

 

Exsploatacija Vzletišča Kamnik 2024 (PDF)

 

OMEJITVE
  • Dimenzije VPS 425 x 25m
  • Smer VPS 292/112 (29 – 11)
  • Nadmorska višina 1145 ft (349m)
  • Frekvenca 123,505 Mhz
  • STEZA ZA VZLETANJE
  • STEZA ZA PRISTAJANJE 11
  • kadarkoli vremenski pogoji ne dopuščajo takega režima letenja je vzletišče ZAPRTO
  • Standardni šolski krog je SEVERNI (steza 11)
  • POSEBNO POZORNOST NAMENITE MODELARJEM NA PRAGU STEZE 29

Sporazum s Kontrolo zračnega prometa Slovenije d.o.o. (PDF)

 

Navodila za uporabo vzletišča kamnik (PDF)

 
 
 
 
Uporabne frekvence:
Ljubljana info 118,480 Mhz
Ljubljana tower 118,005 Mhz
 

Omejitve obiskovalcev:

Letališče Kamnik – Duplica je do nadaljnjega za obiskovalce zaprto. Letenje je dovoljeno le stalno nameščenim letalom, ki jih letijo piloti – člani LKK.

 

PPR – (Zahtevano je predhodno dovoljenje) je obvezeno za vsa zračna plovila, ki imajo potrebo pristanka oz. uporabe vzletišča. To zagotavlja, da so piloti, ki obiščejo vzletišče, da so v celoti seznanjeni s sporazumom KZPS in postopki prileta/ odleta v/ na zasebno letališče Kamnik – Duplica.

 

Kamnik – Duplica airfield is temporarily closed for visitors until further notice. Flight operations are granted only for permanently stationed aircraft, fly by LKKpilots / members. PPR – (Prior Permission Required) is mandatory for all aircraft in need of land/ depart from the airfield. This ensures that pilots visiting the airfield are fully briefed on the KZPS agreement and approach/departure procedures to private airfield Kamnik – Duplica.

sl_SISlovenščina